D1F0N (Difon) The Bulgarian Folklore Music and Dance Digital Ontology :: Онтология на фолклорните танци в България
Dance Maps Kinetix Tablet Folk FuserNavy DifonEvents KinetixNavy Dance Notations Navy Who Is Who In FolkDance Difon Onto Navy Folklore Tube Navy Folk Gallery Navy sound cloud Difon Navy Issuu Folkxplorer Navy Registration - LogUp LogIn Info

В помощ на тези, които изучават, съхраняват и разпространяват българския фолклорен танц

Дигитална онтология на танците по българското землище... Създадена от Асоциацията за български музикално-танцов фолклор, Варна, под ръководството на д-р Мария Дражева...