Проф. Дженева

Проф. Дженева

Професор Даниела Дженева

Дженева

Проф. Дженева не само е продължител на делото на своя баща, проф. Кирил Дженев, но и като главен художествен ръководител и хореограф
на ансамбъл „Тракия” го превърна в явление в националната ни култура и „лице” на град Пловдив. Като преподавател в АМТИИ професор Дженева изгражда ново поколение хореографи.