Димитър Димитров – Палаврата

Димитър Димитров – Палаврата

/03.08.1927г. – 28.09.1991г./

Още от стъпването си в длъжност като главен хореограф на Танцов ансамбъл „Средец” през 1957г. Диитър Димитров печели хората със своя „неспокоен дух”, своя устрем към запазване на традиционния фолклор и народностния характер на танците. В очите на Димитров танците трябва да придобият своя сценичен вид и едно от най-известните му качества като хореограф е усърдната работа върху „изчистването” и постановката на танца.
Така ненадминатия гений на Димитров, неговия всеотдаен труд и любов вложена „във всяка стъпка” успяват да намерят своето място и проявление и днес. Дали заради мъдростта и посланията, които носят танците на Димитров, дали заради богатата си емоционалност или заради силната връзка с корена те успяват да намерят своето място в човешките сърца, а щом танцът живее чрез хората, то значи и Димитров живее чрез тях!