От Коледа до Великден…

От Коледа до Великден…

Титаните на българския танц

титаните хореографи

В панорамата за живота и творчеството на титаните на българския танц – от 25 декември 2017 до 8 април 2018, от Коледа до Великден, са включени следните хореографи:

панорамата за живота и творчеството на титаните

Дикова-Колев
Дженев
Харалампиев
Кутев-Дражева
Димитров-Любчо Василев
Тодоров-Петров